2016-03-22

Stypendium


No i stało się. Jako jeden z czternaściorga szczęśliwców, w tym dwojga w dziedzinie literatura otrzymałem stypendium twórcze Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. A to oznacza, że żarty się skończyły. I trzeba będzie, jak Stanisław Berg, jechać do Królewca! szczegóły