2016-03-11

Cenckiewicz, ty chuju! Po niemiecku dziś byś szczekał!