2016-01-26

Prace konserwacyjne

Przerwa. Konserwacja nadajnika. Autor poszedł do specjalisty, by się dowiedzieć, czy jeszcze nie zwariował…