2016-01-14

Fabryka i co dalej?


O Fabryce frajerów pisze Piotr Gryko na stronie empik.com: "Młodym dziecięciem będąc, trafiłem do szkoły innej niż wszystkie, ja z własnego wyboru, inni podobnie lub z przypadku, lub wysłani przez rodziców. Jeden z ostatnich eksperymentów Polski Ludowej – Liceum Wojskowe. W tym przypadku liceum w Olsztynie. Szkoła która przyjęła pierwszych uczniów w 1987 roku, a ostatnie matury odbyły się w 1993. Szkoła w której 14/15-letni chłopcy trafiali pod opiekę nieprzygotowanych pedagogicznie oficerów Ludowego Wojska Polskiego. Co wyrosło z tego zasiewu?" Dziś już wiemy. W Wigilię nowym komendantem głównym Żandarmerii Wojskowej został jeden z naszych kolegów. Bez nazwisk. Paradoks polega jednak na tym, że zrezygnował on z nauki po pierwszym półroczu, wrócił do swojego miasta, gdzie ukończył normalne liceum. Bez nerwów, bez hodowania wrzodów na żołądku zdał maturę i wstąpił do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. 3 maja będzie prasował spodnie z lampasami jako pierwszy…