2013-01-29

Limkleryk pro memoria

Wczoraj kardynał Józef Glemp spoczął w archikatedrze warszawskiej. Prymas senior był także, przez dwa lata, biskupem warmińskim, nie mógł więc nie znaleźć się w moich Limklerykach. Jak sama nazwa wskazuje, są to limeryki, czyli zabawne pięciowersowe wierszyki – gdzie pierwszy wers to zawsze imię i nazwisko bohatera – poświęcone wszystkim biskupom warmińskim (oburzonych od razu uprzedzam, że książka była konsultowana tak z historykami i teoretykami literatury, jak i osobami duchownymi). Józefowi Glempowi, którego, mimo że nie jestem członkiem Kościoła, zawsze ceniłem, poświęciłem aż dwa limeryki. Pozwolę sobie przytoczyć drugi z nich.

Józef Glemp
Pewnego dnia ogłosił wolny wstęp
Do Świątyni Bożej Opatrzności,
Zajmując miejsce w loży dla specjalnych gości
Wśród… wysokiej trawy kęp.