2015-04-08

Intro

Zapytano mnie podczas jednego z ostatnich spotkań, dlaczego Autoportret z samowarem ma dwa prologi. Otóż ma tylko jeden, a to wcześniejsze to intro. Choć to termin muzyczny, lubię go używać. Bo i wiele z muzyki ma. To wstęp, lekko szkic, obrazek, od którego zaczynam. Najczęściej umiejscowiony w innym czasie niż reszta powieści. Przy ostatniej pracy napisałem intro dopiero wtedy, gdy miałem całość. Za chwilę od intro zacznę, więc będzie to rozgrzewka.